அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

Worldly Pleasure Vs Spiritual Pleasure

SPIRITUAL #101

அருளியல் வாழ்வு, பொருளியில் வாழ்வு இவை இரண்டுக்குமான வேறுபாடு இரண்டாக இருந்தாலும்,
ஒற்றுமை ஒன்று உண்டு அது என்ன என்பதை இக்காணொளியின் வாயிலாக அளிக்கப்படுள்ளது!

⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜

[sharethis-reaction-buttons]